"read one's books" — Słownik kolokacji angielskich

read one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: read a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): czytać czyjś książki
  1. read czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I read books and made the kind of friends who'd give their lives for me.

    Podobne kolokacje: