"fill with books" — Słownik kolokacji angielskich

fill with books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napełnij się książkami
  1. fill czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The room is filled with books and pictures, any of which will prompt a story.

    Podobne kolokacje: