"choose books" — Słownik kolokacji angielskich

choose books kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is chosen
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybierz książki
  1. choose czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Americans can use public libraries to choose books with no economic risk.

    Podobne kolokacje: