"balance one's books" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "balance one's books" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
  1. księga bilansowa

"balance one's books" — Słownik kolokacji angielskich

balance one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: balance the books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): równowaga czyjś książki
  1. balance czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Another two hours and he could have balanced the books on the whole deal.

    Podobne kolokacje: