"argue in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sprzeczać się w czyjś książka
  1. argue czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Whatever its achievements, "theory's day has passed," Kastan argues in his book.

    Podobne kolokacje: