"create a baby book" — Słownik kolokacji angielskich

create a baby book kolokacja
Popularniejsza odmiana: create books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): stwórz książkę dla niemowląt
  1. create czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After finding success, they created more books for states across the country.

    Podobne kolokacje: