"find books" — Słownik kolokacji angielskich

find books kolokacja
Popularniejsza odmiana: find a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znajdź książki
  1. find czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    How could she hope to find the book in time?

    Podobne kolokacje: