"book is considered" — Słownik kolokacji angielskich

book is considered kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest uznawana
  1. consider czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The book is considered a classic study of Southern cooking.

    Podobne kolokacje: