"write one's books" — Słownik kolokacji angielskich

write one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: write a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś książki
  1. write czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also wrote several books on his life and art.

    Podobne kolokacje: