"book is divided" — Słownik kolokacji angielskich

book is divided kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest podzielona
  1. divide czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    The book is divided into nine chapters according to a specific time period.

    Podobne kolokacje: