"edit several books" — Słownik kolokacji angielskich

edit several books kolokacja
Popularniejsza odmiana: edit books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zredaguj kilka książek
  1. edit czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He has also edited many books on international trade and finance.

    Podobne kolokacje: