Roczny kurs TRAVEL ENGLISH -50%Tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"edit letters" — Słownik kolokacji angielskich

edit letters kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): listy montażu
  1. edit czasownik + letter rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    While I understand the need to edit letters for clarity and length, you made a serious change in my letter, which was affected neither.

powered by  eTutor logo