"hold books" — Słownik kolokacji angielskich

hold books kolokacja
Popularniejsza odmiana: hold a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zawieraj książki
  1. hold czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    "Care for people with one hand and hold a book in the other?"

    Podobne kolokacje: