Roczny kurs eTutor angielski 40% taniej.Promocja tylko do niedzieli!SPRAWDŹ >>

"release one's book" — Słownik kolokacji angielskich

release one's book kolokacja
Popularniejsza odmiana: release a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zwolnienie czyjś książka
  1. release czasownik + book rzeczownik
    Silna kolokacja

    Fifteen years later he released a book about his experiences.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo