"book is designed" — Słownik kolokacji angielskich

book is designed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest zaprojektowana
  1. design czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    These books are often designed to help a child build his or her reading skills.

    Podobne kolokacje:

podobne do "book is designed" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "book is designed" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik
book design = tytulatura +1 znaczenie