"write in one's books" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: write in one's book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pisać czyjś książki
  1. write czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    When a child wants a word, write in your book.

    Podobne kolokacje: