BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"sign books" — Słownik kolokacji angielskich

sign books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książki znaku
  1. sign czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I refused to sign his book until he would tell me one person.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo