ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"make in one's book" — Słownik kolokacji angielskich

make in one's book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): robić w czyjś książka
  1. make czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    And that makes him just as guilty in my book.

    Podobne kolokacje: