"publish books" — Słownik kolokacji angielskich

publish books kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is published
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydaj książki
  1. publish czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The book is published at the end of the year.

    Podobne kolokacje: