ZAKOCHAJ SIĘ W ANGIELSKIM! Ostatnie dni promocji -40% na kurs eTutor angielski!Sprawdź

"publish" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

publish czasownik

publish + rzeczownik
Kolokacji: 198
publish articles • publish essays • publish poetry • publish fiction • publish material • publish poems • publish letters • publish works • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 79
4. publish fiction = wydaj fikcję publish fiction
11. publish information = publikuj informację publish information
13. publish one's activity = wydawać czyjś działalność publish one's activity
20. publish documents = wydaj dokumenty publish documents
21. publish details = publikuj szczegóły publish details
22. publish data = ogłoś dane publish data
25. publish pictures = wydaj obrazy publish pictures
27. publish news = wydawać wiadomości publish news
  • He has published several books on the subject as well.
  • He also published several books on the history of the company.
  • He has published several books on public and international policy.
  • She also published several books on medical education for women.
  • He published his last book in 2003 at the age of 89.
  • He published his first book at the age of 17.
  • In 1927 he published the book of the same name.
  • In 1954, he published a book on the history of the 1.
  • The king first published a book about her in 2002.
  • He has recently also published a book of his works.
38. publish one's theory = wydawać czyjś teoria publish one's theory
40. publish a series = wydaj serię publish a series
41. publish several times = wydaj kilkakrotnie publish several times
51. publish a guide = publikuj wskazówkę publish a guide
52. publish photos = wydaj zdjęcia publish photos
55. publish one's album = wydawać czyjś album publish one's album
59. publish a number = wydaj liczbę publish a number
61. publish content = wydaj zawartość publish content
62. publish guidelines = opublikuj wytyczne publish guidelines
65. publish excerpts = wydaj wyjątki publish excerpts
66. publish notes = wydaj notatki publish notes
72. publish rules = publikuj przepisy publish rules
73. publish literature = wydaj literaturę publish literature
76. publish songs = wydaj piosenki publish songs
78. publish several copies = wydaj kilka odpisów publish several copies
79. publish criticism = wydaj krytykę publish criticism
czasownik + publish
Kolokacji: 25
begin publishing • start publishing • continue publishing • plan to publish • stop publishing • continue to publish • decide to publish • ...
publish + przyimek
Kolokacji: 47
published by • published until • published in • published since • published under • ...
publish + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 75
originally published • published posthumously • widely published • published annually • published anonymously • regularly publish • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.