ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"publish news" — Słownik kolokacji angielskich

publish news kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wydawać wiadomości
  1. publish czasownik + news rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    In addition it publishes news of national and international events.

    Podobne kolokacje: