"book named" — Słownik kolokacji angielskich

book named kolokacja
Popularniejsza odmiana: book is named
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka nazwała
  1. name czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Seventeen books were named in 1958, including only two from the 1950s.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo