"book compiled" — Słownik kolokacji angielskich

book compiled kolokacja
Popularniejsza odmiana: compile a book
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka sporządziła
  1. compile czasownik + book rzeczownik
    Luźna kolokacja

    But it is not a book compiled for use at the altar.

    Podobne kolokacje: