ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"borrow books" — Słownik kolokacji angielskich

borrow books kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wypożycz książki
  1. borrow czasownik + book rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    He also read widely and borrowed books from anyone who would lend them.

    Podobne kolokacje: