"book is burned" — Słownik kolokacji angielskich

book is burned kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka jest spalona
  1. burn czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He should have been the one getting ready to burn books, then.

    Podobne kolokacje: