"praise the book" — Słownik kolokacji angielskich

praise the book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pochwal książkę
  1. praise czasownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    As a work of fiction, the book has been praised.

    Podobne kolokacje: