"study one's books" — Słownik kolokacji angielskich

study one's books kolokacja
Popularniejsza odmiana: study books
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): praca czyjś książki
  1. study czasownik + book rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    They are obliged to study her books, and order their lives by them.

    Podobne kolokacje:

podobne do "study one's books" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "study one's books" po angielsku — Słownik polsko-angielski

rzeczownik