"book of poetry" — Słownik kolokacji angielskich

book of poetry kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka poezji
  1. poetry rzeczownik + book rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    He began his works in 1970, writing books of poetry.

    Podobne kolokacje: