"book tickets" — Słownik kolokacji angielskich

book tickets kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bilety książki
  1. book czasownik + ticket rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The prices were the same for tickets booked May 4.

    Podobne kolokacje:

podobne do "book tickets" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "book tickets" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik