"książka z obrazkami" po angielsku - Słownik polsko-angielski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "książka z obrazkami"

rzeczownik
książka = book +2 znaczenia
przewodnik (książka) = guide +2 znaczenia
tragedia (sztuka sceniczna lub książka) = tragedy
lektura (coś do czytania, np. książka, gazeta) = reading
produkt (np. nowa piosenka, nowa książka) = offering
hit (np. książka) = best-seller , bestseller
bestseller (bardzo popularna książka) = blockbuster
rocznik (książka lub gazeta wydawana co roku) = annual
źródło informacji (osoba, książka lub dokument) = source
lipa (kiepskie przedstawienie, fatalna książka) = stinker
tekst związany z nauką (książka, opowiadanie, esej itp.) = text
szmira (tandetna gazeta lub książka, zawierająca dużo seksu, przemocy, itd.) = pulp
przymiotnik
krótki (o małej objętości, np. książka) = short
płaski (np. książka) = slim
straszny (np. film, książka) = scary , także: scarey British English
poważny (np. książka, artykuł) = dense
wzruszający (np. film, książka) = touching
opasły (np. książka) = weighty
przeterminowany (np. płatność, książka z biblioteki) = overdue
czasownik

"książka z obrazkami" — Słownik kolokacji angielskich

picture book kolokacja
 1. picture rzeczownik + book rzeczownik = książka z obrazkami
  Bardzo silna kolokacja

  Together the two also created a children's picture book of the same name.

  Podobne kolokacje:
illustrated book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka z obrazkami
 1. illustrated przymiotnik + book rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  The illustrated book is based on more than 150 interviews at nine high schools throughout this school year.

  Podobne kolokacje:

podobne do "książka z obrazkami" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
Z = Z (dwudziesta szósta litera angielskiego alfabetu)
Z code = kod Z (używany w komunikacji radiowej)
z-axis = oś Z (w układzie współrzędnych, oś trzeciego wymiaru)
Z-transform = transformacja Z (odpowiednik transformaty Laplace'a)
inne