"książka z obrazkami" po angielsku - Słownik polsko-angielski

Powiązane zwroty i tłumaczenia — "książka z obrazkami"

rzeczownik

"książka z obrazkami" — Słownik kolokacji angielskich

picture book kolokacja
 1. picture rzeczownik + book rzeczownik = książka z obrazkami
  Bardzo silna kolokacja

  Together the two also created a children's picture book of the same name.

  Podobne kolokacje:
illustrated book kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): książka z obrazkami
 1. illustrated przymiotnik + book rzeczownik
  Bardzo silna kolokacja

  The illustrated book is based on more than 150 interviews at nine high schools throughout this school year.

  Podobne kolokacje:

podobne do "książka z obrazkami" po polsku - Słownik angielsko-polski

rzeczownik
Z = Z (dwudziesta szósta litera angielskiego alfabetu)
Z code = kod Z (używany w komunikacji radiowej)
z-axis = oś Z (w układzie współrzędnych, oś trzeciego wymiaru)
Z-transform = transformacja Z (odpowiednik transformaty Laplace'a)
inne