"źródło wody" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "źródło wody" po polsku

"źródło wody" — Słownik kolokacji angielskich

water source kolokacja
 1. water rzeczownik + source rzeczownik = źródło wody
  Bardzo silna kolokacja

  The river is the only water source for the area.

  Podobne kolokacje:
source of water kolokacja
Popularniejsza odmiana: water source
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): źródło wody
 1. water rzeczownik + source rzeczownik
  Zwykła kolokacja

  The river is the only water source for the area.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo