"źródło energii" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "źródło energii" po polsku

źródło energii

rzeczownik
 1. energy source  
  Do we view the Arctic as a potential energy source? (Czy postrzegamy obszary Arktyki jako potencjalne źródło energii?)
  I do not support the view that nuclear power is a clean energy source. (Nie zgadzam się z opinią, że energia jądrowa jest czystym źródłem energii.)
 2. source of energy  

"źródło energii" — Słownik kolokacji angielskich

energy source kolokacja
 1. energy rzeczownik + source rzeczownik = źródło energii
  Bardzo silna kolokacja

  What could the world do with such an energy source?

  Podobne kolokacje:
source of energy kolokacja
Popularniejsza odmiana: energy source
 1. energy rzeczownik + source rzeczownik = źródło energii
  Zwykła kolokacja

  What could the world do with such an energy source?

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo