ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"kod źródłowy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "kod źródłowy" po polsku

kod źródłowy

rzeczownik
 1. source code , source *****   [niepoliczalny]
  What's the source of this computer program? (Jaki jest kod źródłowy tego programu komputerowego?)
  We don't know the source. You will have to find it on your own. (Nie znamy kodu źródłowego. Będziesz musiał go sam znaleźć.)

"kod źródłowy" — Słownik kolokacji angielskich

source code kolokacja
 1. source rzeczownik + code rzeczownik = kod źródłowy
  Bardzo silna kolokacja

  The source code was made available in 2012 at at4am.org.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo