ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"source" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

source rzeczownik

rzeczownik + source
Kolokacji: 135
energy source • power source • water source • food source • reference source • heat source • data source • intelligence source • ...
source + rzeczownik
Kolokacji: 56
source code • source material • source software • source page • source project • Source Book • source control • source document • ...
source + czasownik
Kolokacji: 108
source claims • source tells • source indicates • source confirms • source says • source includes • source suggests • source describes • ...
czasownik + source
Kolokacji: 118
cite sources • quote sources • use sources • get from sources • mention in sources • give a source • seek sources • protect sources • ...
przymiotnik + source
Kolokacji: 462
main source • major source • primary source • important source • only source • reliable source • open source • light source • ...
przyimek + source
Kolokacji: 25
from sources • of sources • to sources • between sources • by sources • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.