"diplomatic source" — Słownik kolokacji angielskich

diplomatic source kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): taktowne źródło
  1. diplomatic przymiotnik + source rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    According to diplomatic sources up to 300 people were killed in the violence.