"Diplomatic source" — Słownik kolokacji angielskich

Diplomatic source kolokacja
Popularniejsza odmiana: diplomatic source
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): Taktowne źródło
  1. diplomatic przymiotnik + source rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    According to diplomatic sources up to 300 people were killed in the violence.