ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"key source" — Słownik kolokacji angielskich

key source kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): główne źródło
  1. key przymiotnik + source rzeczownik
    Silna kolokacja

    Foster care has long been a key source of both.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo