ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"source" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

source rzeczownik

rzeczownik + source
Kolokacji: 135
energy source • power source • water source • food source • reference source • heat source • data source • intelligence source • ...
source + rzeczownik
Kolokacji: 56
source code • source material • source software • source page • source project • Source Book • source control • source document • ...
source + czasownik
Kolokacji: 108
source claims • source tells • source indicates • source confirms • source says • source includes • source suggests • source describes • ...
czasownik + source
Kolokacji: 118
cite sources • quote sources • use sources • get from sources • mention in sources • give a source • seek sources • protect sources • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 38
1. cite sources = zacytuj źródła cite sources
3. use sources = wykorzystanie źródła use sources
4. get from sources = dostań od źródeł get from sources
5. mention in sources = wzmianka w źródłach mention in sources
6. give a source = daj źródło give a source
7. seek sources = szukaj źródeł seek sources
9. develop sources = rozwiń źródła develop sources
10. derive from sources = wywódź się od źródeł derive from sources
11. include sources = obejmuj źródła include sources
13. draw from sources = wyciągnij ze źródeł draw from sources
14. trace to one's source = odnajdować czyjś źródło trace to one's source
18. rely on sources = polegaj na źródła rely on sources
19. come from sources = dochodź ze źródeł come from sources
20. consider the source = weź pod uwagę źródło consider the source
21. discover the source = poznaj źródło discover the source
22. obtain from sources = uzyskaj ze źródeł obtain from sources
23. draw on sources = wykorzystaj źródła draw on sources
25. receive from sources = otrzymaj od źródeł receive from sources
26. appear in sources = pojaw się w źródłach appear in sources
27. base on sources = baza na źródłach base on sources
29. see the source = zobacz źródło see the source
30. provide with a source = dostarcz źródło provide with a source
31. lose one's source = przegrywać czyjś źródło lose one's source
32. source listed = źródło wymieniło source listed
34. turn to sources = kolej do źródeł turn to sources
35. use from sources = wykorzystanie ze źródeł use from sources
36. name one's sources = imię czyjś źródła name one's sources
37. contain sources = zawieraj źródła contain sources
38. introduce sources = przedstaw źródła introduce sources
przymiotnik + source
Kolokacji: 462
main source • major source • primary source • important source • only source • reliable source • open source • light source • ...
przyimek + source
Kolokacji: 25
from sources • of sources • to sources • between sources • by sources • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.