NOWY BUSINESS ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieli!Sprawdź

"potrójny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "potrójny" po polsku — Słownik angielsko-polski

potrójny

przymiotnik
 1. triple **  
  It's a triple benefit for you! (To jest potrójna korzyść dla ciebie!)
  They've installed a triple-lock door. (Oni zainstalowali drzwi z potrójnym zamkiem.)
 2. treble British English , triple American English **
 3. threefold
  • potrójny (np. zysk), trzykrotny (np. wzrost)
   We have observed a threefold increase in sales before Christmas. (Zaobserwowaliśmy trzykrotny wzrost sprzedaży przed świętami.)
 4. ternary
 5. three-ply
 6. three-bagger  
 7. triform
 8. trinary , trinal , trine
  • potrójny (o złożeniu)
 9. trifold  
 10. triplex
  • potrójny (składający się z trzech elementów)