"ustępować komuś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "ustępować komuś" po polsku — Słownik angielsko-polski

czasownik
 1. humour British English , humor American English **
 2. yield ***
  • ustąpić, ustępować (dać się przekonać lub zmusić) [TRANSITIVE/INTRANSITIVE]
   I yielded under her influence. (Ustąpiłem pod jej wpływem.)
   She is stubborn, she never yields. (Ona jest uparta, nigdy nie ustępuje.)
  • ustąpić, ustępować (pod fizycznym naporem) [INTRANSITIVE]
   Do not yield until our every enemy has fallen! (Nie ustępujcie dopóki nie polegną wszyscy nasi wrogowie!)
   The metal yielded under his fist. (Metal ustąpił pod jego pięścią.)
 3. retreat **
 4. subside
 5. concede **
  • ustępować, dawać za wygraną [TRANSITIVE]
   She is very stubborn, she will never concede. (Ona jest bardzo uparta, nigdy nie ustąpi.)
   Don't even try to convince her, she won't concede. (Nawet nie próbuj jej przekonać, ona nie da za wygraną.)
 6. defer
 7. recede *
 8. ebb
 9. relent
 10. abate
 11. budge
 12. cede   formal
 13. acquiesce
 14. give *****   [INTRANSITIVE]
  He gave way to his friend. (On ustąpił swojemu koledze.)
  You have to give way to this car. (Musisz ustąpić temu samochodowi.)
 15. give place
 16. reflow
phrasal verb
 1. step down *
 2. wear off
 3. back down  
 4. cave in
 5. ease off , ease up
 6. ease on

ustępować komuś

czasownik
 1. give place to somebody
czasownik
 1. give way *
 2. surcease
phrasal verb
 1. let up
idiom
 1. give ground
czasownik
 1. persist **
 2. stand firm , hold firm  
 3. stand firm , stand fast
 4. persister

Powiązane zwroty — "ustępować komuś"

rzeczownik
przymiotnik
nieustępliwy = tough , także: teugh Scottish English +17 znaczeń
ustępliwy = yielding +6 znaczeń
przysłówek
czasownik