"wyrazić zgodę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "wyrazić zgodę" po polsku

wyrazić zgodę

czasownik
 1. clear *****
  • otrzymać zgodę, wyrazić zgodę [TRANSITIVE]
   I was cleared for heart surgery. (Otrzymałem zgodę na operację serca.)
   The prisoner was cleared for a pass. (Więzień otrzymał zgodę na przepustkę.)
idiom
 1. give somebody the nod
 1. give one's consent  
czasownik
 1. grant ****   formal [TRANSITIVE]
  I granted her the night off. (Wyraziłem zgodę na jej wolny wieczór.)
  My boss has granted me a raise. (Mój szef przyznał mi podwyżkę.)

"wyrazić zgodę" — Słownik kolokacji angielskich

give one's consent kolokacja
 1. give czasownik + consent rzeczownik = wyrazić zgodę
  Bardzo silna kolokacja

  If the system is to work, the countries involved must give their consent.

  Podobne kolokacje:
approved of kolokacja
Popularniejsza odmiana: approve of
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyrazić zgodę
 1. approve czasownik + of przyimek
  Silna kolokacja

  He never approved of me, but no one did back then.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo