"odśnieżać" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "odśnieżać" po polsku

odśnieżać

czasownik
  1. plough British English , plow American English *  
    We need to plough the drive. (Musimy odśnieżyć podjazd.)
    Why didn't they plough the road? (Dlaczego oni nie odśnieżyli drogi?)
    Can you plough the path? (Czy możesz odśnieżyć ścieżkę?)
  2. clear of snow  

powered by  eTutor logo