"karczować" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "karczować" po polsku

karczować

czasownik
  1. clear *****   New Zealand English [TRANSITIVE]
    They cleared the forest to build another supermarket. (Oni wykarczowali las, aby zbudować kolejny supermarket.)
    The farmer illegally cleared his forest and has to pay a fine. (Rolnik nielegalnie wykarczował swój las i musi zapłacić grzywnę.)
phrasal verb
  1. grub up
  2. grub out

Powiązane zwroty — "karczować"

rzeczownik

powered by  eTutor logo