"generally positive" — Słownik kolokacji angielskich

generally positive kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): powszechnie pozytywny
  1. generally przysłówek + positive przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    The critics' reaction to the game has been generally positive.

powered by  eTutor logo