Roczny kurs BUSINESS ENGLISH -50%Szlifuj język biznesu w wygodnej aplikacjiSPRAWDŹ >>

"życzliwy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "życzliwy" po polsku

życzliwy

obrazek do "friendly" po polsku #12533 Friendly Teddy Bears obrazek do "kind" po polsku Cute Smiling Baby Girl
przymiotnik
 1. friendly **
  • przyjazny, życzliwy
   We are on friendly terms with all co-workers. (Jesteśmy w przyjaznych stosunkach ze wszystkimi współpracownikami.)
   A friendly attitude certainly will help you in your new job. (Życzliwe nastawienie z pewnością pomoże ci w twojej nowej pracy.)
   She is a warm and friendly woman. (Ona jest ciepłą i przyjazną kobietą.)
 2. kind *****
  • uprzejmy, dobry, życzliwy, miły
   He was kind enough to help me with the housework. (Był tak uprzejmy, że pomógł mi w pracach domowych.)
   Please be so kind and give me the coat. (Bądź tak uprzejmy i daj mi płaszcz.)
   That's very kind of you. (To bardzo miło z twojej strony.)
   She was so kind that she let me sleep in her room. (Była tak dobra, że pozwoliła mi spać w jej pokoju.)
   link synonim: polite
   przeciwieństwa: impolite, cruel
 3. sympathetic , *
  • pełen współczucia, życzliwy
   We were very sympathetic toward Maggie when she failed her exams. (Byliśmy pełni współczucia dla Maggie, kiedy nie zdała egzaminów.)
   zobacz także: kind, tender
 4. charitable *
 5. favourable British English , favorable American English **
 6. amiable
  • życzliwy, uprzejmy (np. osoba, charakter)
   John was amiable towards me. (John był życzliwy wobec mnie.)
   She's an amiable person, she's cheerful and helpful. (Ona jest uprzejmą osobą, jest pogodna i pomocna.)
 7. benevolent
  • dobrotliwy, łaskawy, życzliwy (o osobie, o uśmiechu)
   She is a sweet and benevolent woman. (Ona jest słodką i życzliwą kobietą.)
 8. good-hearted , także: goodhearted
 9. kindly
  • życzliwy, pełen życzliwości, uprzejmy (np. osoba, uśmiech, słowa) przestarzale
   Her smile is kindly, I like her. (Jej uśmiech jest pełen życzliwości, lubię ją.)
   Everyone loves my aunt because she's kindly. (Wszyscy uwielbiają moją ciocię, bo jest życzliwa.)
 10. neighbourly British English , neighborly American English
 11. companionable termin literacki
 12. kind-hearted  
 13. warm-hearted
  • dobry, serdeczny, życzliwy
   She is a warm-hearted woman who never turns down anybody in need. (Ona jest dobrą kobietą, która nigdy nie odmawia nikomu w potrzebie.)
   He was a warm-hearted boy who wanted to be on good terms with everybody. (On był życzliwym chłopcem, który chciał być ze wszystkimi w dobrych stosunkach.)
 14. benignant
 15. goodwilled , good-willed
 16. kindful
 17. inclinable
 18. couthie

Powiązane zwroty — "życzliwy"

rzeczownik
życzliwość = goodwill , także: good-will +17 znaczeń
przysłówek
życzliwie = kindly +11 znaczeń
przymiotnik

powered by  eTutor logo