"large picture" — Słownik kolokacji angielskich

large picture kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): duży obraz
  1. large przymiotnik + picture rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "Because you think of the larger picture and not your personal agenda."

    Podobne kolokacje: