"dirty" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

dirty przymiotnik

dirty + rzeczownik
Kolokacji: 178
dirty work • dirty trick • dirty word • dirty water • dirty secret • dirty laundry • dirty clothes • dirty dish • dirty job • dirty look • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 32
2. dirty trick = chwyt poniżej pasa, nieuczciwe zagranie dirty trick
3. dirty word = brzydkie słowo dirty word
5. dirty secret = brudna tajemnica dirty secret
7. dirty laundry = rzeczy do prania dirty laundry
8. dirty job = czarna robota dirty job
9. dirty look = dezaprobujące spojrzenie dirty look
10. dirty dish = brudna potrawa dirty dish
11. dirty hand = brudna ręka dirty hand
12. dirty war = brudna wojna (wojna sił reżimu z partyzantami) dirty war
13. dirty joke = sprośny żart dirty joke
14. dirty bomb = bomba radioaktywna dirty bomb
15. dirty man = brudny człowiek dirty man
16. dirty face = brudna twarz dirty face
17. dirty business = brudna robota, brudna sprawa dirty business
18. dirty money = premia za przeładunek ładunku brudzącego dirty money
19. dirty window = brudne okno dirty window
20. dirty hair = brudne włosy dirty hair
21. dirty linen = rodzinne brudy dirty linen
22. dirty finger = brudny palec dirty finger
23. dirty thing = brudna rzecz dirty thing
24. dirty glass = brudne szkło dirty glass
25. dirty air = brudne powietrze dirty air
26. dirty deed = brudny czyn dirty deed
27. dirty floor = brudna podłoga dirty floor
28. dirty shirt = brudna koszula dirty shirt
29. dirty rag = brudna szmata dirty rag
30. dirty street = brudna ulica dirty street
31. dirty needle = brudna igła dirty needle
czasownik + dirty
Kolokacji: 6
feel dirty • look dirty • talk dirty • play dirty • fight dirty • ...
przysłówek + dirty
Kolokacji: 4
extremely dirty • pretty dirty • slightly dirty • notoriously dirty
dirty + przyimek
Kolokacji: 4
dirty with • dirty in • dirty to • dirty from

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.