"brudy" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "brudy" po polsku

brudy

Dirty Laundry List Of 2008! Dirty Laundry
rzeczownik
 1. dirt , **
  • brudy (informacje o czyimś życiu prywatnym) informal [UNCOUNTABLE]
   This newspaper exposed his dirt, he wants to sue them. (Ta gazeta ujawniła jego brudy, on chce ich pozwać.)
   I'm not interested in his dirt - I know that he's a good person. (Nie interesują mnie jego brudy - wiem, że on jest dobrą osobą.)
przymiotnik
 1. dirty laundry
  • brudne pranie, brudy
   Jake, do you have any dirty laundry? (Jake, masz jakieś rzeczy do prania?)
   Put your dirty laundry into the basket! (Wkładaj swoje brudne pranie do koszyka!)
rzeczownik
 1. dirt , **   [UNCOUNTABLE]
  His room was full of dirt and cigarette ends. (Jego pokój był pełen brudu i niedopałków papierosów.)
  She wiped the dirt off her shoes. (Ona wyczyściła brud ze swoich butów.)
  The walls were covered with dirt. (Ściany były pokryte brudem.)
 2. grime
 3. muck informal
 4. filth
 5. squalor
 6. grunge
 7. grubbiness
 8. dirtiness
 9. foulness
 10. filthiness  
 11. muckiness  
 12. offscouring
 13. dinginess
 14. uncleanliness
 15. scuz
 16. grot   British English informal
 17. mullock
 18. moil
 19. retriment
 20. scunge
 21. pouce
 22. mux

powered by  eTutor logo