BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online za połowę ceny tylko do niedzieli.Sprawdź

"stiff resistance" — Słownik kolokacji angielskich

stiff resistance kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zacięty opór
  1. stiff przymiotnik + resistance rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    I could feel the cold, stiff resistance to his words among the passengers, but not a single one of us turned to look at him.

powered by  eTutor logo