klient

customer

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

There were no customers in the shop. = W sklepie nie było klientów.